Wij leggen beregeninginstallaties aan voor zowel particulieren als bedrijven. Te denken valt aan beregeningsinstallaties voor tuinen, paardenbakken [zowel binnen als buiten], sportvelden, hondenclubs, etc...  Daarnaast kunnen wij uw beregeningsinstallatie zo luxe of eenvoudig maken zoals u dat zelf wilt, daarin willen wij u graag adviseren.

Onze aanpak in het realiseren van uw beregeningsinstallatie gaat als volgt:

- Het ontwerp van de beregeningsinstallatie

- Het het installeren van de pompinstallatie

- De aanleg van het waterleidingnet en installatie van sproeiers

- Het inbedrijf stellen en eventueel onderhoud van de installatie